Forsikring

Forsikring

Kontakt os

Forsikring og skader

 
 
Fuld forsikringsdækning
Flair Flytteforretning har tegnet enhver mulig forsikring, således at der er fuld dækning og sikkerhed for dit indbo og din ejendom i forbindelse med flytningen.
 
Dit gods er forsikret fra flyttemanden får godset i hånden, til det er leveret sikkert på den nye adresse. Der er ligeledes tegnet forsikring for de ting, som ikke er en del af flytningen. Denne forsikring dækker f.eks. ridser på et gulv o. lign.
Du er altså sikret i videst muligt omfang, hvis du vælger en flytningen igennem Flair Flytteforretning.
 
Har du særligt kostbart indbo såsom antikviteter, porcelæn, malerier eller antikke møbler, skal Flair Flytteforretning gøres skriftligt opmærksom herpå senest 14 dage før flytningen. Disse typer indbo kræver ofte særlig tillægsforsikring, som kan tegnes til brug for den pågældende genstand under flytningen.
Det er vigtigt, at du holder dit forsikringsselskab underrettet om, hvor dit indbo befinder sig, såfremt det skal opbevares andre steder end din til- eller fraflytningsadresse.
 
Flair Flytteforretning tager ikke ansvar for indbo som er uforsvarligt nedpakket/indpakket af kunden, eller hvis ikke Flairs folk har været alene om at transportere indbo eller gods.
 
Hjælp fra venner og familie under flytning
Når du modtager hjælp fra venner og familie under en flytning, løber du en risiko, som du selv må bære. Er en af dine venner eller familiemedlemmer årsag til en skade på dine ting, har vedkommende måske et moralsk, men ikke noget juridisk erstatningsansvar – medmindre skaden er forvoldt ved grov uagtsomhed. Vedkommendes personlige ansvarsforsikring dækker som altovervejende hovedregel ikke skaden, hvorfor tabet skal bæres af din egen forsikring som en gæstebudsskade.
 
Skader
Skulle der mod forventning opstå skader forårsaget af Flair Flytteforretning, påtager vi os det fulde ansvar herfor.
Du bedes give oplysning til flyttemanden, hvis det er muligt, eller kontakte os hurtigst muligt på tlf. 81 81 25 81, efter skaden er opdaget.
 
Du skal sørge for at dokumentere skaden og dit tab. Du skal derfor tage billeder af den beskadigede genstand og fremfinde kvittering for købet af denne, såfremt det er muligt. Vi melder skaden til vores forsikringsselskab, når vi har modtaget henvendelse fra dig, og skal herefter hurtigst muligt bede om fremsendelse af dokumentationen.
 
Vores forsikringsselskab afventer herefter svar fra dit eget forsikringsselskab, hvortil du altid skal melde skaden i første omgang. Den regel kaldes i forsikringsverdenen ”ting før ansvar” og er almindelig anvendt forsikringspraksis. Årsagen er, at en tingsforsikring (f.eks. indboforsikring) altid dækker forud for en ansvarsforsikring
 
Forsikringsselskaberne taler herefter sammen om at vurdere skaderne med henblik på erstatning.
 
Skulle du i denne periode have et udlæg for selvrisiko, kan du kontakte os – så vil vi sørge for, at du bliver holdt helt skadesfri i den mellemliggende periode.
 
Hvis skaden ikke er dækket på dine forsikring, beder vi dig vende tilbage
med en kopi af et eventuelt afvisningsbrev fra forsikringsselskabet. Vores forsikringsselskab vil derefter fortsætte behandlingen af skaden.
 
Vær opmærksom på, at skader erstattes til dagsværdi på en ansvarsforsikring, jf. Erstatningsansvarsloven. Det vil sige, at skadelidte ikke kan få erstattet 'nyt for gammelt'.
 
Hvis du har nogen spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os.