Affaldskørsel

Affaldskørsel

kontakt Os

Affaldskørsel

Flair Flytteforretning tilbyder affaldskørsel af al karakter for både privat og erhverv.

Vi har en aftale med RGS Nordic, således at vi kan deponere al slags affald hurtigt, effektivt og miljørigtigt. Der afregnes pr. kilo affald til deponering.

Flair Flytteforretning har også mulighed for at hjælpe med opsætning, afhentning samt tømning af containere, som opstilles direkte på matriklen. Disse fyldes over tid og afhentes, når de er fyldt.

 

Gode råd til affaldssortering

Det vil til hver en tid kunne betale sig at affaldssortere, inden vi hjælper med den videre håndtering, da der kan spares penge og gebyr på affaldssortering.

Husk altid at bruge klare sække ved bortskaffelse af affald til genbrugsstationen, da de ikke godtager sorte sække eller papirsposer.

Gør altid Flair Flytteforretnings medarbejdere opmærksom på, hvis der er særligt farligt affald iblandt, herunder eternit, asbest og skarpe genstande, da disse skal håndteres særskilt.